DHBK

Cơ hội Học bổng phát triển của chính phủ Úc (AusAID) và Học bổng Intel Việt Nam

31/01/2012 15:21

Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam, Cơ quan phát triển quốc tế Australia tại Việt Nam (AusAID) và Công ty TNHH Intel Products Việt Nam hợp tác hình thành Chương trình học bổng toàn phần Thạc sĩ Kỹ thuật (Điện tử & Máy tính) được giảng dạy tại RMIT Việt Nam.

Chương trình học bổng này không những giúp cho sinh viên Việt Nam có cơ hội tiếp cận với nền giáo dục quốc tế mà còn góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Về số lượng học bổng, Intel Việt Nam sẽ cấp 20 suất học bổng, AusAID cấp 10 suất học bổng và RMIT Việt Nam cấp 3 suất học bổng. Đây là cơ hội cho nhiều sinh viên Việt Nam lấy được bằng cấp kỹ sư chuyên nghiệp được quốc tế công nhận của RMIT Việt Nam.

Mỗi suất học bổng thạc sĩ bao gồm toàn bộ học phí, các khóa học tiếng Anh ở trình độ cao cấp (nếu cần thiết), tài liệu học tập, phụ cấp sinh hoạt mỗi học kỳ và cơ hội học một học kỳ tại Đại học RMIT, Úc. Tổng giá trị cho mỗi suất học bổng lên đến gần 1 tỷ VND.

Chương trình học bổng này sẽ nhận đơn đến 23/3/2012. Kết quả tuyển chọn sẽ được công bố vào tháng 4/2012 và các sinh viên nhận học bổng sẽ bắt đầu học tại RMIT Việt Nam, cơ sở Nam Sài Gòn từ tháng 5/2012.

Thân mời các bạn đến tham dự hội thảo dành cho các sinh viên có quan tâm vào ngày 20/2/2012 lúc 9:00 tại Hội Trường F, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.