DHBK

Đào tạo Đại học

  • 39 tổ chức kiểm định ĐH, CĐ không được Mỹ công nhận

    16/04/2008 04:35

    Theo Trung tâm Tư vấn giáo dục Hoa Kỳ thuộc Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM, không có tổ chức kiểm định nào dưới đây được công nhận bởi Hội đồng công nhận giáo dục đại học Hoa Kỳ hay Bộ Giáo dục Hoa Kỳ. Do đó, các trường đại học tuyên bố được côn . . .