DHBK

Tổng kết dự án ERASMUS+ “Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á – PURSEA” tại Viện Công nghệ Campuchia

23/06/2023 09:58

Từ ngày 06/06 – 08/06/2023 tại Viện Công nghệ Campuchia (Phnom Penh, Campuchia), Ban điều hành dự án “Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á – PURSEA” đã tổ chức “Hội nghị Tổng kết Dự án” với sự tham gia của các đơn vị thành viên của dự án cũng như các đại biểu khách mời. PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu -  Hiệu trưởng, Trưởng Dự án tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng đã tham gia Hội nghị Tổng kết này.

A group of people standing in a room

Description automatically generated
Các thành viên Dự án tham gia họp Tổng kết hoạt động triển khai gói công việc số 06.

Trong 02 ngày làm việc đầu tiên (ngày 06 & 07/06/2023), các trường đối tác Châu Á, Châu Âu cùng các chuyên gia của CSE đã họp bàn trao đổi các vấn đề về quản lý hành chính và tài chính đối với toàn bộ các hoạt động của dự án. Cũng trong 02 ngày làm việc này, 08 trường Châu Á thành viên dự án đã báo cáo các kết quả đạt được trong quá trình triển khai các hoạt động của lô 6 – triển khai các kế hoạch hành động đối với các trục chiến lược phát triển được lựa chọn – cho các chuyên gia đánh giá ngoài CSE.


Các chuyên gia đánh giá ngoài đối với các hoạt động được triển khai trong khuôn khổ Dự án.

Ngày 08/06/2023, tại Viện Công nghệ Campuchia (ITC), Ban điều hành Dự án đã tổ chức Hội nghị tổng kết với sự tham gia của các trường châu Á bao gồm: Ban Giám hiệu, các điều phối viên và thành viên đội ngũ triển khai dự án của 8 trường đại học của Việt Nam và của Campuchia; các trường đại học của Châu Âu bao gồm điều phối dự án của UL, CNRS, UBM, UBO; chuyên gia của CSE, AUF.

A group of people sitting in chairs in a room

Description automatically generated with medium confidence
Hội nghị Tổng kết dự án tại Viện Công nghệ Campuchia.

Hội nghị đã báo cáo về kết quả thực hiện dự án và đánh giá chất lượng hoạt động dự án của chuyên gia đánh giá ngoài; theo dõi dự án sau khi kết thúc tài trợ của EU, thảo luận về tính bền vững của dự án, cùng với đó đưa ra tóm tắt về các hoạt động cần hoàn thành tiếp theo.

A group of people standing in front of a table

Description automatically generated with medium confidence
Hội nghị Tổng kết dự án tại Viện Công nghệ Campuchia.

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết, PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu cho biết: “Trong khuôn khổ của Dự án Erasmus+ “Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á – PURSEA”, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, là thành viên đối tác thụ hưởng chính của Dự án, đã đạt được những thành công bước đầu khi triển khai Dự án tại Trường, trong đó phải kể đến: nâng cao quản trị số đối với các hoạt động của nhà trường, bổ sung và hoàn thiện chiến lược của nhà trường giai đoạn 2021 – 2025, xây dựng kế hoạch hành động trung hạn nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể đã được đề ra trong chiến lược phát triển của nhà trường”.

Các thành viên Ban điều hành và Ban triển khai dự án Erasmus+ PURSEA của ĐH Bách khoa – Đại học Đà Nẵng bao gồm PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu và TS. Nguyễn Thanh Bình đã tham gia đầy đủ và đóng góp tích cực cho các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết dự án lần này.

_____________________________________________

Graphical user interface, textDescription automatically generated

Le soutien apporté par la Commission européenne à la production de la présente publication ne vaut en rien approbation de son contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs; la Commission ne peut être tenue responsable d’une quelconque utilisation qui serait faite des informations contenues dans la présente publication.

Dự án này được tài trợ bởi Ủy ban Châu Âu. Tác giả bài viết chịu trách nhiệm về nội dung bài viết. Ủy ban Châu Âu không chịu trách nhiệm về việc sử dụng và truyền tải những nội dung có trong bài viết này.

Tin, ảnh: Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN