DHBK

Hơn 30 thành viên tham gia họp Hội đồng Đảm bảo Chất lượng Trường Đại học Bách khoa

05/07/2022 13:31

Sáng ngày 2.7.2022, tại phòng khách khu A, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN đã tổ chức phiên họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Bách khoa với hơn 30 thành viên trong Hội đồng Đảm bảo Chất lượng Trường ĐHBK theo Quyết định số 3664/QĐ-ĐHBK ngày 31/12/2021. Phiên họp dưới sự chủ trì của PGS.TS Đoàn Quang Vinh – Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng.

A group of people sitting at tablesDescription automatically generated with low confidence
Toàn cảnh phiên họp

Phát biểu khai mạc phiên họp, PGS.TS Đoàn Quang Vinh – Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng cho biết, phiên họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Bách khoa được tổ chức nhằm rà soát kiện toàn hệ thống đảm bảo chất lượng của Nhà trường, từ đó xây dựng chiến lược cụ thể và kế hoạch rõ ràng cho từng năm. Mục tiêu sau khi kiện toàn nhằm giúp hệ thống đảm bảo chất lượng của Nhà trường được vận hành một cách trơn tru. Thứ hai là phải đạt mục tiêu đánh giá chuẩn đầu ra cho ít nhất 2 học phần của một bộ môn, từng bước xây dựng vận hành hệ thống đánh giá học phần. Thứ ba là hướng dẫn triển khai giám sát hệ thống đảm bảo chất lượng của Nhà trường.

A person standing in front of a microphone and a person sitting at a tableDescription automatically generated with low confidence
PGS.TS Đoàn Quang Vinh – Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng phát biểu

Tại phiên họp, PGS.TS Phạm Văn Tuấn – Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đã báo cáo kết quả hoạt động đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng của Nhà trường trong năm học 2021-2022. Đồng thời báo cáo đề xuất cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục bên trong; Kế hoạch triển khai hoạt động đảm bảo chất lượng học kỳ 1 năm học 2022-2023.

A person sitting at a desk with a computer and microphoneDescription automatically generated with medium confidence
PGS.TS Phạm Văn Tuấn – Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng báo cáo kết quả hoạt động đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng của Nhà trường trong năm học 2021-2022

Các đại biểu tham dự Phiên họp Hội đồng ĐBCL đã trao đổi thảo luận về các nội dung gồm:

1. Chủ trương xây dựng kế hoạch chiến lược bảo đảm chất lượng giáo dục Trường Đại học Bách khoa

2. Điều chỉnh khung bảo đảm chất lượng giáo dục bên trong

3. Dự thảo hội đồng bảo đảm chất lượng giáo dục Khoa

4. Kế hoạch hội nghị tổng kết công tác đào tạo và bảo đảm chất lượng giáo dục hàng năm

5. Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo hàng năm

6. Phát triển, cập nhật web văn bản hành chính, văn bản quy phạm nội bộ

7. Chủ trương xây dựng hướng dẫn và kế hoạch thực hiện đánh giá chuẩn đầu ra, đo lường mức độ đạt được chuẩn đầu ra

8. Chủ trương xây dựng định mức giờ cho các hoạt động bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng

9. Nội dung, kế hoạch triển khai hoạt động đảm bảo chất lượng Trường, Khoa học kỳ I, năm học 2022-2023.

Các thành viên trong Hội đồng đã tích cực tham gia thảo luận và có nhiều góp ý rất khách quan, sát với những nội dung vướng mắc thực tiễn và dựa trên các nội dung thảo luận. Dựa theo các ý kiến đóng góp, phân tích, các thành viên tham dự cuộc họp đã thống nhất bỏ phiếu 100% tán thành những nội dung đã thảo luận và đưa vào nghị quyết phiên họp.

A picture containing indoor, person, table, dining tableDescription automatically generated

A person standing in front of a microphone and a person sitting at a table with a computerDescription automatically generated with low confidence

A picture containing table, person, indoor, wineDescription automatically generated

A person sitting at a desk with a microphone and other people behind himDescription automatically generated with medium confidence

A person sitting at a tableDescription automatically generated with medium confidence

A group of people sitting at a table with laptopsDescription automatically generated with medium confidence

A person holding a microphoneDescription automatically generated with medium confidence

A group of men sitting at a table with microphonesDescription automatically generated with medium confidence

A person sitting at a deskDescription automatically generated with low confidence

A person holding a microphoneDescription automatically generated

 

 

A group of people sitting at a table with laptopsDescription automatically generated with medium confidence

A person sitting at a table with a computerDescription automatically generated with low confidence

A picture containing text, person, indoor, peopleDescription automatically generated
Các thành viên trong hội đồng bảo đảm chất lượng tích cực thảo luận về 9 nội dung đã đề ra tại phiên họp

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN