DHBK

Tổ chức thành công Hội thảo “Xây dựng ngân hàng đề thi theo chuẩn đầu ra”

11/11/2021 13:43

Thực hiện theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học và Công văn số 3724/ĐHĐN-ĐBCLGD ngày 01/11/2021 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc hướng dẫn đo lường đánh giá mức đạt chuẩn đầu ra CTĐT của người học, Trường Đại học Bách khoa đã tổ chức Hội thảo "Xây dựng đề thi theo chuẩn đầu ra" theo hình thức trực tuyến trên MS – Teams vào  chiều ngày 10/11/2021.

Tham dự Hội thảo, gồm có: PGS.TS Nguyễn Hồng Hải – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Hằng – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo; PGS.TS Phạm Văn Tuấn – Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; đại diện lãnh đạo các Khoa và 125 cán bộ, giảng viên Nhà trường.


PGS.TS Nguyễn Hồng Hải – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Hồng Hải – Phó Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: Để xây dựng lộ trình triển khai theo Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày ngày 18 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế về đào tạo trình độ đại học, trong đó có yêu cầu đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Muốn đánh giá chuẩn đầu ra này, trước tiên phải đánh giá được chuẩn đầu ra theo từng đơn vị học phần. Có rất nhiều phương pháp để đánh giá chuẩn đầu ra của đơn vị học phần, trong đó việc đánh giá cuối kỳ là một trong những phương pháp được dùng để đánh giá. Do đó, việc xây dựng đề thi rất quan trọng, đề thi càng chặt chẽ, càng chỉ rõ mục tiêu đạt được sẽ góp phần đánh giá đúng năng lực, thực lực cũng như chuẩn đầu ra của sinh viên Nhà trường.

Được biết, đây là Hội thảo đầu tiên trong chuỗi Hội thảo liên quan đến đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của người học được Nhà trường tổ chức.


TS. Phạm Thị Đoan Trinh – Phó Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục báo cáo


PGS.TS Phạm Văn Tuấn – Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục trình bày

Tại buổi Hội thảo, TS. Phạm Thị Đoan Trinh – Phó Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi theo Quyết định 452/QĐ-ĐHBK ngày 24/11/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN; PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Hằng – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo, PGS.TS Phạm Văn Tuấn – Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, TS. Phạm Thị Đoan Trinh – Phó Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục đã giới thiệu mẫu xây dựng đề thi học kỳ 1 theo chuẩn đầu ra học phần và mẫu báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá theo chuẩn đầu ra học phần.


PGS.TS Võ Ngọc Dương – Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo trình bày tại Hội thảo

Cũng tại Hội thảo, PGS.TS Võ Ngọc Dương – Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo đã giới thiệu bản dự thảo Hướng dẫn tổ chức thi cuối học kỳ 1 năm học 2021-2022.

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết của cán bộ giảng viên Nhà trường trong việc xây dựng kế hoạch triển khai ngân hàng đề thi, về các biểu mẫu xây dựng đề thi đáp ứng theo chuẩn đầu ra của học phần cũng như việc triển khai đánh giá lớp học phần cuối kỳ 1 năm học 2021 – 2022.

Kết thúc buổi Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Hồng Hải đã đưa ra kết luận sau:

- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục rà soát lại Quyết định số 452/QĐĐHBK ngày 24/11/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa về Ban hành Quy định về việc xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần.

- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục rà soát, điều chỉnh Kế hoạch xây dựng ngân hàng đề thi.

- Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm tổng hợp lại các ý kiến góp ý của các Khoa để thống nhất mẫu xây dựng đề thi đáp ứng yêu cầu của chuẩn đầu ra học phần, gửi các Khoa vào đầu tuần 16 của năm học 2021 - 2022.

- Đối với các chương trình đào tạo kiểm định năm 2022, giao Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục chuẩn bị phương án tập huấn để đáp ứng điều kiện kiểm định nhưng vẫn đảm bảo được tính khả thi trong việc đánh giá chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo.

- Các Đơn vị góp ý Dự thảo Hướng dẫn Tổ chức đánh giá lớp học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến trong điều kiện giãn cách xã hội do Covid 19, hoàn thành trước 17h ngày 13 tháng 11 năm 2021 để Phòng Đào tạo báo cao Ban Giám hiệu.

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN