DHBK

Đăng ký thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 26.08.2018

26/07/2018 03:30

Ngày 26.08.2018 trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức thi tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên Đại học Đà Nẵng, sinh viên đăng ký tại Phòng Kế hoạch - Tài chính từ ngày 02.08 đến 08.08.2018 (trừ thứ Bảy và Chủ Nhật).