DHBK

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng tuyển sinh 38 ngành đào tạo với 3180 chỉ tiêu

05/03/2018 14:52

Mã đăng ký xét tuyển của Nhà trường là DDK. Nhà trường áp dụng xét tuyển đối với thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia ở các tổ hợp xét tuyển gồm: A00 (Toán, Lý, Hóa); A01(Toán, Lý, Anh); B00 (Toán, Hóa, Sinh); D07 (Toán, Hóa, Anh); V00 (Vẽ MT, Toán, Lý); V01 (Vẽ MT, Toán, Văn).

 

Đây cũng là năm đầu tiên Nhà trường áp dụng Điểm sàn đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo của trường từ 18 điểm trở lên (theo các tổ hợp xét tuyển). Riêng chương trình tiên tiến của trường có hai ngành: Điện tử viễn thông, Hệ thống nhúng có điểm sàn từ 24 điểm trở lên (có tính hệ số 2 môn tiếng Anh).

Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp có điểm sàn từ 36 điểm trở lên (trong đó có tính hệ số 3 môn toán và hệ số 2 môn vật lý).

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của trường là 3.180 sinh viên và điểm chuẩn giữa các tổ hợp xét tuyển bằng nhau. Trường cũng đã công bố áp dụng tiêu chí phụ đối với thí sinh bằng điểm nhau ở tất cả các ngành.

Thông tin chi tiết xem tại website Tuyển sinh 2018.