DHBK

Công ty TNHH XDD TEXTILE tuyển dụng kỹ sư các chuyên ngành: Điện, Cơ điện tử, Cơ khí, Cơ khí động lực, Tự động hóa, Kỹ thuật Nhiệt...

28/04/2023 14:25