DHBK

Information session for students - IBM Global University Program

24/03/2022 10:18

Thông tin của dự án BUILD-IT về cuộc giới thiệu chương trình IBM Global University Program DÀNH CHO SINH VIÊN. 

Chương trình này được triển khai bởi đối tác của dự án là IBM Academic Initiative, cung cấp cho SINH VIÊN các khoá học về Trí tuệ nhân tạo (AI), Điện toán đám mây (Cloud Computing), Khoa học dữ liệu (Data Science) và An ninh mạng (Cyber Security). Khi tham gia các khoá học này SINH VIÊN sẽ được tiếp cận và trải nghiệm các công cụ, tài nguyên, dịch vụ của IBM và sẽ nhận được chứng nhận khi hoàn thành khoá học.

Thông tin cụ thể về buổi họp giới thiệu chương trình như sau:

  • Sự kiện: IBM Global University Program – Information session
  • Ngày: Thứ 6 ngày 01/04/2022
  • Thời gian: 9g30 – 10g30
  • Đăng ký tham dự: https://forms.gle/AeTkD9BcwwLyxvdA

Trân trọng cảm ơn./.

Thanks and Best Regards,