DHBK

TB Cuộc thi ‘‘Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp’’ năm 2021 (SV-STARUP-2021)

10/08/2021 11:09

Bộ giáo dục & Đào tạo Ban hành Thể lệ cuộc thi ‘‘Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp’’ năm 2021 (SV-STARUP-2021).  

Các dự án khởi nghiệp tham dự cuộc thi ‘‘Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp’’ năm 2021 (SV-STARUP-2021) hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề của cộng đồng, xã hội, các giải pháp đột phá trong công tác phòng chống dịch Covid-19, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội. 

Thông tin về cuộc thi các bạn xem chi tiết tại: https://bom.to/TheleSVSTARTUP2021

Thông tin, phổ biến đến tất cả sinh viên khai thác, cập nhật thông tin trên cổng thông tin khởi nghiệp tại địa chỉ  và Fanpage của Chương trình: http://www.facebook.com/khoinghiepquocgiaHSSV

Sinh viên đăng ký tham dự thi theo đường link: https://forms.gle/7yRCKvV4j1Uf4nxy6

Sinh viên đăng ký hạn trước ngày 20.8.2021

Chúc các bạn sinh viên thành công!