DHBK

Xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2021

18/02/2021 09:04

Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2021 cho các ngành tại Trường Đại học Bách khoa, như sau:

STT

Mã số

Ngành

Chỉ tiêu

1

DDK 9420201

Công nghệ sinh học

2

2

DDK 9480101

Khoa học máy tính

3

3

DDK 9520101

Cơ kỹ thuật

2

4

DDK 9520103

Kỹ thuật cơ khí

2

5

DDK 9520116

Kỹ thuật Cơ khí Động lực

4

6

DDK 9520203

Kỹ thuật điện tử

2

7

DDK 9520115

Kỹ thuật nhiệt

2

8

DDK 9520201

Kỹ thuật điện

5

9

DDK 9520208

Kỹ thuật viễn thông

2

10

DDK 9520216

Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa

2

11

DDK 9540101

Công nghệ thực phẩm

2

12

DDK 9580202

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

2

13

DDK 9580212

Kỹ thuật tài nguyên nước

2

14

DDK 9580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

3

15

DDK 9520320

Kỹ thuật môi trường

2

16

DDK 9580201

Kỹ thuật xây dựng

5

Thời gian xét tuyển

  • Đợt 1: Tháng 4/2021

- Nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 02/4/2021 (thứ Sáu).

- Xét tuyển: Dự kiến ngày 23/4/2021 (thứ Sáu).

  • Đợt 2: Tháng 8/2021

- Nhận hồ sơ: Từ ngày 03/5/2021 (thứ Hai) đến hết ngày 30/7/2021 (thứ Sáu).

- Xét tuyển: Dự kiến ngày 20/8/2021 (thứ Sáu).

  • Đợt 3: Tháng 10/2021

- Nhận hồ sơ: Từ ngày 23/8/2021 (thứ Hai) đến hết ngày 01/10/2021 (thứ Sáu).

- Xét tuyển: Dự kiến ngày 22/10/2021 (thứ Sáu).

  • Đợt 4: Tháng 12/2021

- Nhận hồ sơ: Từ ngày 25/10/2021 (thứ Hai) đến hết ngày 03/12/2021 (thứ Sáu).

- Xét tuyển: Dự kiến ngày 20/12/2021 (thứ Hai).

Xem thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2021 tại đây

Xem Thông tin các hướng nghiên cứu tại đây

Tải mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển Nghiên cứu sinh tại đây

Danh mục các ngành đúng và gần ở bậc đại học và thạc sĩ phù hợp với ngành đào tạo Tiến sĩ xem tại đây