DHBK

Kết quả kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020 - Khóa 42

13/01/2021 14:23

Đại học Đà Nẵng công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020 - khóa 42 như sau:

- Kết quả thi: xem tại đây

- Điểm trúng tuyển: xem tại đây

- Danh sách trúng tuyển: xem tại đây