DHBK

Danh sách thi tiếng Anh định kỳ đợt thi ngày 20.12.2020

09/12/2020 21:43

1. Sinh viên xem danh sách Tại đây

- (lưu ý Sinh viên không đăng kí dự thi trên trang "Hệ thống tác nghiệp" sẽ không có trong danh sách thi, ghé phòng Kế hoạch tài chính lấy lại tiền đã nộp)

2. Sinh viên mang theo thẻ sinh viên (còn rõ ảnh) để kiểm tra trước khi vào phòng thi. Nếu mất thẻ hoặc thẻ mờ ghé bàn số 6 Khu Hành chính 1 cửa (mang theo giấy tờ tùy thân và ảnh 4 x 6 để làm giấy xác nhận là sinh viên của Trường để dự thi). Tuyệt đối không dùng các giấy tờ tùy thân khác để kiểm tra trước khi vào phòng thi.

3. Sinh viên đến trể quá 15 phút kể từ khi tính giờ làm bài sẽ không được dự thi.