DHBK

Danh sách sinh viên đã đăng kí thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 13.12.2020

30/11/2020 18:20

Sinh viên xem Danh sách Tại đây.

Mọi thắc mắc xin liên hệ với phòng Kế hoạch tài chính gặp Cô Trần Thị Như Linh. (SĐT: 0914.354.447)