DHBK

Khảo sát ý kiến sinh viên về lớp học phần HK1/2020-2021

27/11/2020 08:04

Nhà trường khảo sát ý kiến sinh viên về lớp học phần HK1/2020-2021 như sau:

Các lớp dạy-học theo phương thức truyền thống: Từ ngày 04/11 đến 15/12/2020, SV đăng nhập website http://fb.dut.udn.vn và chọn menu [Khảo sát] / [Về lớp học phần] để đóng góp ý kiến đối với mỗi lớp được chọn khảo sát;

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục