DHBK

Hoãn thi Tiếng anh định kỳ sáng 15/11/20 và chuyển sang tuần sau 22/11/20

13/11/2020 18:12

Do ảnh hưởng của bão Vamco; Thực hiện công văn chỉ đạo của Giám đốc ĐHĐN. Nay Trường Đại học Bách Khoa thông báo đến các em sinh viên hoãn thi Anh văn sáng 15/11/20 và chuyển sang tuần sau 22/11/20.

Trân trọng