DHBK

Đăng kí thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 13.12.2020

13/11/2020 08:57

- Sinh viên đã đăng kí thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 13.12.2020 trên hệ thống tác nghiệp đến nộp kinh phí tại Phòng Kế hoach tài chính Trường Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng Từ ngày 13/11/2020 đến ngày 20/11/2020. (Các ngày làm việc trong tuần) 

Mẫu Sinh viên đăng kí dự thi TẠI ĐÂY