DHBK

Học bổng ‘Tri ân và tiếp bước” năm học 2020-2021

21/10/2020 07:42

Quỹ Tri ân và tiếp bước của Cựu Sinh viên Khoa Hóa Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng đã được hình thành vào tháng 8/2017.

Quỹ được khởi xướng bởi Vợ chồng Anh Chị: Ngô Văn Tụ Cựu sinh viên (CSV) lớp 78H2- Võ Thị Lý Hoa CSV lớp 79H1 và cũng là kết quả của quá trình chia sẻ, thảo luận, đồng thuận trong một thời gian dài trên Câu Lạc Bộ Nữ Cựu sinh viên khoa Hóa- BKĐN, cũng như ủng hộ của CSV lớp 79H.

Tri ân Thầy Cô và nâng bước thế hệ đàn em tương lai là mong muốn xuyên suốt của Quỹ với sự chung tay, chung trí, chung lực của tất cả Cựu Sinh viên nhằm góp phần nâng cao uy tín của Khoa Hóa- ĐHBKĐN. Trên tinh thần đó, Quỹ Tri ân và Tiếp bước đặt ra 5 mục tiêu sau:

- Trao học bổng cho sinh viên khá, giỏi thực sự khó khăn.

- Hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học những đề tài có giá trị ứng dụng thực tiễn cho xã hội.

- Hỗ trợ nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên.

- Hỗ trợ khởi nghiệp phát triển bền vững cho sinh viên nghèo tốt nghiệp.

- Thăm hỏi Thầy Cô già yếu khó khăn.

Đồng thời Quỹ Tri ân và Tiếp bước cũng xác định là một Quỹ xã hội phi lợi nhuận, hoàn toàn tự nguyện từ các Cựu sinh viên có tấm lòng của Khoa Hóa.

Nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, nhằm hỗ trợ kịp thời cho những sinh viên khá giỏi vượt qua hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vươn lên trong học tập, Quỹ Tri Ân và Tiếp Bước sẽ trao tặng 05 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5.000.000 đồng.

1. Đối tượng được xét cấp học bổng:

- Sinh viên đang học năm thứ 3, 4, 5 các ngành của Khoa Hóa.

- Chưa nhận được học bổng của một tổ chức, công ty hoặc cá nhân nào khác trong năm học 2019- 2020.

- Các sinh viên đã được nhận học bổng của Quỹ Tri Ân và Tiếp Bước năm 2019 vẫn có thể nộp đơn cho lần này.

2. Điều kiện được xét cấp học bổng:

- Hoàn cảnh gia đình hoặc bản thân đặc biệt khó khăn, ưu tiên hộ nghèo (photo bảo hiểm y tế hộ nghèo).

- Thứ tự ưu tiên theo điểm TBCHT và điểm Rèn luyện.

- Có Đơn đề nghị nhận trợ cấp học bổng (mẫu đính kèm, điền bằng tay) có xác nhận của lớp, Giáo viên chủ nhiệm và Khoa.

- Đối với các sinh viên đã được nhận học bổng của Quỹ Tri Ân và Tiếp Bước năm 2019 khi viết đơn cần có thêm phần giải trình ngắn gọn việc sử dụng học bổng đã nhận (viết ở phần ”Ý nghĩa của học bổng” trong đơn).   

3. Nộp hồ sơ:

>>> Tải Đơn đề nghị tại đây.

- Hồ sơ có thể gởi cho cô Đoàn Ngọc Mỹ Duyên (Văn thư Khoa) hoặc cô Nguyễn Thị Trúc Loan (Giáo vụ khoa).

- Hạn cuối nhận hồ sơ: 6/11/2020

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ cô Nguyễn Thị Trúc Loan, giáo vụ Khoa tại văn phòng Khoa hoặc văn phòng bộ môn CNTP hoặc qua địa chỉ email nttloan@dut.udn.vn.