DHBK

Học bổng Hội Hóa học Việt Nam

18/02/2020 08:45

Hội Hoá học Việt Nam xét tặng 01 suất học bổng trị giá 600 USD cho sinh viên Khoa Hoá, Trường Đại học Bách khoa đáp ứng các yêu cầu sau:

- Là sinh viên năm 2 của Khoa Hoá, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

- Có hoàn cảnh gia đình khó khăn (có minh chứng)

- Có điểm trung bình học tập năm 1 đạt loại Khá trở lên (có minh chứng)

Các em đăng ký xét nhận học bổng vui lòng nộp hồ sơ về cô Nguyễn Thị Trúc Loan, Giáo vụ Khoa. Hồ sơ xét nhận gồm có:

- Giấy đề nghị xét tặng học bổng Hội Hoá học Việt Nam

- Minh chứng gia đình khó khăn

- Minh chứng kết quả học tập.

Các em gửi bản scan hồ sơ đến email: nttloan@dut.udn.vn để được xét. Văn bản gốc sẽ được yêu cầu nộp cho Khoa nếu được xét tặng.

Hạn cuối nộp bản scan hồ sơ: 25/2/2020.