DHBK

Tổ chức lấy ý kiến giảng viên và cán bộ hỗ trợ của Trường về đào tạo năm học 2019-2020

16/08/2020 22:05

Kính gửi Trưởng các Đơn vị,

Nhằm cải tiến liên tục chất lượng đào tạo, Trường Đại học Bách khoa sẽ triển khai đợt khảo sát lấy ý kiến một số giảng viên (có tên trong danh sách kèm theo) của Quý trường tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Bách khoa trong năm học 2019-2020. Thời gian khảo sát: từ ngày 15/8/2020 đến 25/8/2020. Hình thức khảo sát: trực tuyến. Giảng viên đăng nhập website tác nghiệp (http://cb.dut.udn.vn), mở và trả lời phiếu khảo sát từ menu [Cá nhân] / [Tham gia khảo sát] / [Hoạt động đào tạo].

Nội dung thông báodanh sách các Giảng viên và cán bộ phục vụ  mời dự khảo sát.

Kính đề nghị Trưởng các Khoa, thông báo đến các Giảng viên (lưu ý các Giảng viên thỉnh giảng)  trong đơn vị biết và thực hiện

Trân trọng.