DHBK

Thay đổi kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp và phát bằng tốt nghiệp thạc sĩ đợt 3 năm 2020

14/08/2020 15:40
Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, việc hoàn thành các thủ tục để được xét tốt nghiệp của các học học viên gặp khó khăn, Nhà trường tạm hoãn xét công nhận tốt nghiệp và phát bằng tốt nghiệp thạc sĩ đợt 3 năm 2020 (thông báo cũ xem tại đây), thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau.
Trân trọng.
Phòng Đào tạo