DHBK

Đăng ký bổ sung đào tạo sỹ quan dự bị 2020

15/07/2020 16:05

Khoa Cơ khí Giao thông thông báo về việc đăng ký bổ sung tuyển chọn nam sinh viên đi đào tạo sỹ quan dự bị 2020 của trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.

Nội dung thông báo, xem tại đây.

Sinh viên có nhu cầu đăng ký liên hệ cho phòng CTSV phòng A111 để được hướng dẫn chi tiết về hồ sơ.