DHBK

Triển khai hoạt động sinh viên NCKH năm học 2020-2021

13/07/2020 09:35

Nhằm đẩy mạnh phong trào học tập và nghiên cứu khoa học (NCKH) trong sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng  triển khai Hoạt động NCKH năm học 2020-2021.

Khoa Xây dựng Công trình thủy xin thông báo đến các Thầy cô và các bạn sinh viên quan tâm được biết để đăng ký và tham gia.

Thời gian: Trước ngày 15 tháng 7 năm 2020.