DHBK

Công bố thông tin bảo vê luận án Tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh Trần Ngọc Hải

08/07/2020 10:05

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng công bố thông tin bảo vê luận án Tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh như sau:

- Họ và tên NCS: Trần Ngọc Hải

- Tên luận án: Nghiên cứu điều khiển tốc độ của trục quay truyền động bằng động cơ thuỷ lực

- Ngành: Kỹ thuật cơ khí

- Mã ngành: 9520103

- Ngày bảo vệ: 29/8/2020

- Địa điểm bảo vệ: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, Số 54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Toàn bộ nội dung và tóm tắt luận án tải về tại đây.