DHBK

Giải thưởng: “3-MINUTE DEMO PITCHING” - “3 PHÚT GIỚI THIỆU SẢN PHẨM”

06/05/2020 20:40

GIẢI THƯỞNG

“3-MINUTE DEMO PITCHING” - “3 PHÚT GIỚI THIỆU SẢN PHẨM”

LET’S SHARE YOUR GREAT WORK

 

Với mục đích vinh danh và giới thiệu đến cộng đồng các sản phẩm khoa học thú vị từ đề tài Capstone của sinh viên, Khoa FAST (KHCNTT) tổ chức giải thưởng “3-minute demo pitching / 3 phút giới thiệu sản phẩm" nhằm trao giải cho nhóm có video demo giới thiệu hay và ấn tượng nhất về đề tài và sản phẩm (bao gồm sản phẩm phần cứng hoặc kết quả lý thuyết).

 1. Đối tượng tham gia: tất cả các nhóm đề tài Capstone của Khoa FAST đều có thể tham gia dự thi.
 2. Yêu cầu đối với video dự thi:
  • Thời gian: Tối đa 3 phút
  • Mục đích: Trình diễn sản phẩm là kết quả của Capstone Project
  • Nội dung: (theo thứ tự):

1. Giới thiệu đề tài, mục tiêu của đề tài, các thành viên nhóm, cán bộ hướng dẫn (ở trường và doanh nghiệp)

2. Đóng góp chính, tính mới của đề tài

3. Demo hoạt động, tính năng của sản phẩm / kết quả của đề tài, so sánh với mục tiêu đề ra

4. Khả năng ứng dụng (tại Doanh nghiệp, nhà Trường, cộng đồng, hoặc khả năng thương mại hoá,...)

5. Lời cảm ơn các bên liên quan hỗ trợ nhóm trong quá trình làm đề tài

6. Kết thúc

  • Hình thức: Nên kết hợp slide động với video, có đính kèm logo Trường, logo Khoa FAST, logo Doanh nghiệp hoặc Trường đối tác (nên hỏi ý kiến trước); có thể sử dụng các hiệu ứng âm thanh, hình ảnh, animation,..cho sinh động. Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh, có thể kèm phụ đề tiếng Việt. Chất lượng âm thanh thuyết trình phải đảm bảo chất lượng.
 1. Giải thưởng và Tiêu chí:
  • 01 Giải Xuất sắc - 1.000.000 VNĐ: rõ ràng, cuốn hút về nội dung đề tài và kết quả sản phẩm thực hiện được, khuyến khích có thêm thông tin ứng dụng/thương mại hoá (do Hội đồng chấm)
  • 01 Giải Lan toả cộng đồng - 500.000 VNĐ: có số lượt Share và Like nhiều nhất kể từ ngày đăng clip đến lúc kết thúc (5 ngày, đăng từ FB của Khoa KHCNTT).
 2. Cách thức nộp video: Upload video tại link sau đây: https://dutudn-my.sharepoint.com/personal/fast_dut_udn_vn/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffast%5Fdut%5Fudn%5Fvn%2FDocuments%2FFAST%5FiCloud%2F5%2ETruyenthong%5FThuonghieu%2F3%2E%20Photos%5FVideos%2F2020%2DCapstone%2D3mPitching%2FVideo%20submit&originalPath=aHR0cHM6Ly9kdXR1ZG4tbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvZmFzdF9kdXRfdWRuX3ZuL0VyWlJKalJOSlBCRHVYcndxM3VEaHFzQjJFLU9aTWRkV19uRTh6MFBaOE5mbWc_cnRpbWU9R0hLemNoajIxMGc, đặt tên video theo số thứ tự nhóm Capstone kèm tên thành viên.
 3. Thời gian công bố giải: Kết thúc đợt đợt bảo vệ Capstone Project.

Chúc các em thành công!

 

Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến