DHBK

Nét mới trong tuyển sinh đại học năm 2020 của Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng

04/02/2020 03:03

1. Ngành/chuyên ngành đào tạo mới

- Ngành Kỹ thuật máy tính: 60 chỉ tiêu

- Ngành Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) - chuyên ngành Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo: 50 chỉ tiêu

- Ngành Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí hàng không: 40 chỉ tiêu

2. Xét tuyển học bạ dựa trên kết quả học tập học kỳ 1 và học kỳ 2 của lớp 12: 415 chỉ tiêu cho 12 ngành thuộc nhiều chương trình khác nhau

- 02 Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ: ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông (45 chỉ tiêu); ngành Hệ thống nhúng (25 chỉ tiêu)

- Chương trình Kỹ sư Chất lượng cao Việt-Pháp (PFIEV): 50 chỉ tiêu

- 06 chương trình chất lượng cao: ngành Công nghệ dầu khí và khai thác dầu (25 chỉ tiêu); ngành Kinh tế xây dựng (45 chỉ tiêu); ngành Kỹ thuật môi trường (25 chỉ tiêu); ngành Kỹ thuật nhiệt (45 chỉ tiêu); ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông (45 chỉ tiêu); ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình thuỷ (25 chỉ tiêu)

- 03 chương trình truyền thống (đại trà): ngành Kỹ thuật tàu thuỷ (25 chỉ tiêu); ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (30 chỉ tiêu); ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (30 chỉ tiêu)

3. Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức: 170 chỉ tiêu cho 12 ngành/chuyên ngành

- Công nghệ thông tin (Chất lượng cao- tiếng Nhật): 5 chỉ tiêu

- Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp): 25 chỉ tiêu

- Công nghệ chế tạo máy: 20 chỉ tiêu

- Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực (Chất lượng cao): 20 chỉ tiêu

- Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao): 20 chỉ tiêu

- Kỹ thuật điện (Chất lượng cao): 20 chỉ tiêu

- Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao): 15 chỉ tiêu

- Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao): 20 chỉ tiêu

- Kỹ thuật máy tính: 5 chỉ tiêu

- Kỹ thuật xây dựng – Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp (Chất lượng cao): 10 chỉ tiêu

- Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) – chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo: 5 chỉ tiêu

- Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí hàng không: 5 chỉ tiêu