DHBK

Công bố Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh Nguyễn Bá Thạch

06/11/2019 09:19

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng kính đề nghị Quý cấp đăng tin Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường như sau:

- Họ và tên NCS: Nguyễn Bá Thạch

- Ngành: Cơ kỹ thuật

- Mã ngành: 9520101

- Ngày bảo vệ: 14/12/2019

- Địa điểm bảo vệ: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng - Số 54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Toàn bộ nội dung và tóm tắt luận án tải về tại đây.

Phòng Đào tạo