DHBK

Hội thảo Du học Pháp tại Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

31/10/2019 09:26

Trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác thường niên, Viện Pháp, Đại Sứ quán tại Việt nam sẽ tổ chức Hội thảo Du học Pháp tại Nhà Trường với các thông tin chi tiết về Hội thảo này như sau:

+ Thời gian tổ chức: 14h00-15h30, ngày 08/11/2019

+ Địa điểm: Phòng S02.01

+ Các nội dung trao đổi chính:

- Thông tin về hệ thống giáo dục đại học Pháp

- Các cơ hội học tập ở cấp bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ

- Các chương trình học bằng tiếng Anh tại Pháp

- Các chương trình học bổng của Chính phủ Pháp

- Trả lời các câu hỏi liên quan

+ Đối tượng: Cán bộ, giảng viên và sinh viên của trường Đại học Bách khoa và các cá nhân có quan tâm.

Kính đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi thông tin này đến cán bộ, giảng viên và sinh viên của đơn vị mình được biết để có thể tham dự.