DHBK

Chương trình thạc sĩ khoa học định lượng và tính toán cho dữ liệu y sinh

22/05/2019 21:19

Chương trình Thạc sĩ

KHOA HỌC ĐỊNH LƯỢNG VÀ TÍNH TOÁN CHO DỮ LIỆU Y SINH

(Master Quantitative and Computational Sciences for Biomedical data)

Đại học Côte d’Azur, Pháp

 

Giới thiệu về chương trình Master Quantitative and Computational Sciences for Biomedical data tại trường đại học Côte d’Azur.

  • Thông tin chi tiết về chương trình Master:

http://univ-cotedazur.fr/en/idex/formations-idex/qcsbd/

  • Đăng kí nộp hồ sơ online trên trang web của chương trình :

https://ecandidat.univ-cotedazur.fr/Master/?_ga=2.113731015.1368519389.1558164776-727684698.1550332475#!accueilView

  • Học phí: 4000e/ năm.
  • Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh.
  • Thời hạn nộp hồ sơ:

Đợt 1: Hạn chót vào 15/06/2019.

Đợt 2: Từ ngày 01/07/2019-30/08/2019.

  • Chương trình sẽ cấp một suất học bổng dành cho sinh viên dựa vào bản điểm nộp hồ sơ, năng lực tiếng Anh và kết quả phỏng vấn bằng tiếng Anh với hội đồng xét duyệt hồ sơ.

Ưu điểm về chương trình đào tạo Master:

  • Chương trình đào tạo 2 năm nhưng 6 tháng cuối của năm 2 sẽ thực tập tại các lab hoặc tại công ty. Trong 6 tháng thực tập sẽ được trả lương.
  • Các lab liên kết với chương trình Master uy tín àThuận lợi cho việc xin việc sau Master tại các công ty lớn hoặc học bổng làm nghiên cứu sinh tại các lab này.
  • Được ở lại từ 6 tháng đến 1 năm để xin việc vì chính phủ Pháp luôn chào đón các sinh viên quốc tế làm việc tại nước này sau khi tốt nghiệp.

Thông tin liên hệ:

Đại diện DNIIT phụ trách chương trình Master Quantitative and Computational Sciences for Biomedical data tại Việt Nam:

Mme DOAN Thi Ngoc Canh

Email: ngoccanh2710@gmail.com

Điện thoai:  0374 958 690

------

Xem chi tiết thông báo tại: /Files/k.fast/files/ThongtinChuongtrinh_VN.docx

English brochure: /Files/k.fast/files/English_Brochure.pdf