DHBK

Chương trình thực tập mùa hè của Gameloft

14/05/2019 14:57
  • Trợ cấp ăn trưa: 600.000đ/tháng/bạn

  • Học bổng cuối khóa dành cho các bạn xuất sắc: 2.000.000 đ/ bạn

  • Hoạt động:

  • Học làm Game với Cocode 2Dx.
  • Củng cố kiến thức lập trình
  • Tham gia khóa kỹ năng mềm, hội thảo tiếng Anh.
  • Tham gia cuộc thi tài Gamming
  • Cơ hội việc làm chính thức khi kết thúc đợt thực tập.

  • Link đăng ký: http://bit.ly/2HsQpgO