DHBK

Buổi giới thiệu Chương trình Thạc sĩ tại Pháp

03/04/2019 08:30

Thông tin về buổi giới thiệu Chương trình Thạc sĩ tại Pháp: 

"Quantitative and Computational Science for Biomedical data" 

(http://univ-cotedazur.fr/education/training?AICAL18&lang=en#.XKHQP_ZuLIU

 

- Người trình bày:  Giáo sư Elisabeth Pecou-Gambaudo, Đại học University Cote d'Azur, Pháp 

- Đối tượng tham dự: 

    + Giảng viên và Sinh viên các Khoa CNTT, Khoa FAST, Khoa Toán-tin, và các sinh viên có quan tâm; 

    + Các giảng viên có thể tham gia phối hợp nghiên cứu trong lĩnh vực toán ứng dụng;

- Thời gian: 9h00-10h00, thứ 5 - ngày 04/04/2019

- Địa điểm: Phòng C303, Khu C, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.