DHBK

Công ty CP kỹ thuật ngành nước BHD tuyển dụng

02/04/2019 08:47

Công ty CP kỹ thuật ngành nước BHD có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

- Vị trí tuyển dụng:  Kinh doanh kỹ thuật máy bơm, van...

- Số lượng: 03

- Để xem yêu cầu chi tiết và thông tin liên hệ các ứng viên xem tại đây