DHBK

Thông báo SV Khóa 13T, 14T tham dự Ngày hội Doanh Nghiệp và Sinh Viên CNTT [7h Chủ nhật 11/11/2018]

06/11/2018 11:28

THÔNG BÁO SINH VIÊN KHÓA 13T, 14T THAM DỰ SỰ KIỆN  “Ngày hội Doanh Nghiệp và Sinh Viên CNTT 2018"

Nhằm tạo môi trường thuận lợi để Sinh viên CNTT có cơ hội tìm hiểu môi trường thực tập tốt nghiệp và làm việc tại các Công ty, Khoa CNTT - Trường ĐHBK-ĐHĐN tổ chức sự kiện: "Ngày hội Doanh Nghiệp và Sinh Viên CNTT 2018".

  • Thời gian: Từ 7h30 đến 12h Chủ nhật ngày 11/11/2018
  • Địa điểm: Trung tâm học liệu Trường ĐHBK,

      54 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Đây là sự kiện nằm trong hoạt động hàng năm của Khoa dành cho SV năm cuối.

Đề nghị tất cả các SV khóa 13T, 14T có mặt tham dự sự kiện trong thời gian trên.

Mỗi SV chuẩn bị phiếu liên hệ tìm hiểu thông tin (tải TẠI ĐÂY), gặp ít nhất 03 Doanh nghiệp, có xác nhận của Doanh nghiệp và nộp lại theo lớp cho Giáo vụ Khoa vào sáng Thứ Hai 12/11/2018. Các SV không tham dự sẽ đánh giá theo kết quả rèn luyện.

Khoa CNTT