DHBK

Các mốc thời gian hội thảo ATCESD 2017

22/08/2017 16:49

Hạn chót nộp tóm tắt: 22/10/2017

Hạn chót nộp bản toàn văn: 20/11/2017

Ngày tổ chức hội thảo: 19-20/12/2017

Deadlines:

-    Abstract: October 22nd, 2017

-    Full paper: November 20th, 2017.


CÁC THÔNG TIN KHÁC