DHBK

Thư mời viết bài tham gia hội thảo ATCESD 2017

28/08/2017 16:35

Hội thảo Công Nghệ Xây Dựng Tiên Tiến Hướng Đến Phát Triển Bền Vững, tên tiếng Anh là Advanced Technology in Civil Engineering Towards Sustainable Development (ATCESD) đã được tổ chức thành công 2 lần vào năm 2015 và 2016. Đây là dịp để các nhà khoa học, giảng viên và học viên của các trường đại học, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng có cơ hội trao đổi học thuật, tăng cường hợp tác và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, công bố các kết quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ hướng đến phát triển bền vững.

Ban tổ chức xin trân trọng thông báo đến các tổ chức, các nhân về việc viết bài tham dự hội thảo lần thứ ba ATCESD-2017 với các thông tin chi tiết như sau:

1. Các chủ đề của Hội thảo

-    Công nghệ vật liệu xây dựng
-    Giao thông và hạ tầng đô thị
-    Quy hoạch và kiến trúc bền vững
-    Ứng phó biến đổi khí hậu
-    Bảo vệ nguồn nước
-    Công trình ven bờ
-    Kết cấu công trình
-    Quản lí dự án xây dựng

2.  Đơn vị tổ chức hội thảo

-    Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.
-    Các khoa thuộc nhóm ngành Xây dựng: Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, khoa Xây dựng Cầu Đường, Khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện, Khoa Quản lí Dự án, Khoa Kiến trúc, Khoa Môi trường.

3.  Thời gian, địa điểm tổ chức hội thảo

-    Thời gian (dự kiến): 19-20/12/2017.
-    Địa điểm: Trung tâm Học liệu và Truyền thông – Trường Đại học Bách khoa – Số 54 Nguyễn Lương Bằng , Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

4.  Yêu cầu về bài viết

-    Bài viết được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, dài không quá 05 trang, sử dụng mã Unicode theo mẫu tại website hội thảo http://dut.udn.vn/atcesd2017 (bắt đầu hoạt động từ 15/8/2017). Các bài viết sẽ được phản biện và đăng trên kỷ yếu, nếu đạt yêu cầu sẽ được đăng trên tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng.
-    Bài viết được gửi về địa chỉ email: atcesd2017@dut.udn.vn.
-    Các mốc thời gian chính: xem trên website của hội thảo.

Người liên hệ:

-    TS. Đỗ Hữu Đạo (Trưởng Ban thư ký); Email: huudaod1203@gmail.com; ĐT: 0914000545.
-    PGS.TS Trần Quang Hưng (Ban Tổ chức); Email: tqhung@dut.udn.vn; ĐT: 0947747576

Ban tổ chức xin gửi đến quý vị lời chào trân trọng.

TM Ban tổ chức
Phó Hiệu Trưởng

PGS.TS Trương Hoài Chính