DHBK

Chương trình tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên đầu khóa 2017

25/08/2017 14:13

Kính gửi các bạn Tân sinh viên 2017,

Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa dành cho các bạn Tân sinh viên 2017 có nhiều nội dung phong phú, liên quan thiết thực đến quá trình học tập của sinh viên (Quy định về công tác sinh viên, chế độ, chính sách mới cho sinh viên, chương trình học bổng hỗ trợ của doanh nghiệp, cập nhật thông tin sinh viên, …)

Đây là yêu cầu bắt buộc, sinh viên nào không tham dự buổi sinh hoạt này thì xử lý theo quy định, đề nghị các bạn Tân sinh viên theo dõi lịch sinh hoạt và tham dự đầy đủ, đúng giờ.