DHBK

Sinh viên đã đăng ký thi Năng lực tiếng Anh đợt 10.09.2017 đến nộp lệ phí thi

24/08/2017 11:01

Thông báo cho sinh viên đã đăng ký thi Năng lực tiếng Anh đợt 10.09.2017 đến nộp lệ phí thi:

- Thời gian: từ 25.08 đến 31.08.2017 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật).

- Địa điểm: Phòng Kế hoạch - Tài chính (Phòng A120).