DHBK

Danh sách thí sinh đã xác nhận nhập học (cập nhật liên tục)

03/08/2017 10:47

Nhà trường thông báo danh sách thí sinh đã xác nhận nhập học: tại đây

Lưu ý:
- Danh sách này được cập nhật liên tục từ ngày 04 đến hết ngày 08/08/2017 vào lúc 12h và 20h hàng ngày. Thí sinh nên thường xuyên theo dõi để biết chắc chắc Trường đã nhận;
- Đến 17 giờ ngày 07/08/2017, TS nào không xác nhận nhập học với Trường thì xem như không nhập học và Trường không giải quyết sau đó.