DHBK

Tổ chức thi năng lực tiếng Anh CĐR cho sinh viên hệ chính quy các CSGD thành viên ĐHĐN theo khung NLNN 6 bậc

02/08/2017 20:23

Ngày 27/08/2017 trường ĐH Ngoại ngữ tổ chức thi tiếng Anh chuẩn đầu ra cho Sinh viên Đại hoc Đà Nẵng:

- Đăng ký và nộp lệ phí: tại phòng Kế hoạch - Tài chính từ ngày 07/08 đến 11/08/2017.

- Địa điểm thi: tại các CSGD thành viên Đại học Đà Nẵng

- Sinh viên xem Thông báo của ĐH Ngoại ngữ tại đây: