DHBK

Đăng ký thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt ngày 21.05.2017 do ĐH Ngoại ngữ tổ chức

20/04/2017 09:59

Thời gian đăng ký: Từ ngày 24.04 đến ngày 05.05.2017 tại Phòng Kế hoạch Tài chính (A120) Trường Đại học Bách khoa.

Địa điểm thi: Tại các CSGD thành viên Đại học Đà Nẵng.

Lệ phí đăng ký: Xem thông báo đính kèm.