DHBK

Danh sách thi đánh giá năng lực tiếng Anh ngày 23.04.2017 tại Trường Đại học Bách khoa

18/04/2017 13:40

Phòng Khảo thí và Đảm bảo CLGD thông báo danh sách thi đánh giá năng lực tiếng Anh ngày 23.04.2017 tại Trường Đại học Bách khoa:

- Danh sách, số báo danh, phòng thi: Ca 1 & 2 - buổi sáng; Ca 3 & 4 - buổi chiều;

- Thời gian sinh viên có mặt tại phòng thi: Ca 1: 06h45; Ca 2: 09h15; Ca 3: 12h45; Ca 4: 15h45.

Phòng Khảo thí và Đảm bảo CLGD