DHBK

TOYOTA thông báo tuyển dụng Kỹ sư sản xuất và Kỹ sư dịch vụ

17/04/2017 08:51

Kế hoạch tuyển dụng tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng:
- Thời gian: 08h00 ngày 23/4/2017.
- Địa điểm: Phòng C303.