GIỚI THIỆU HỘI THẢO

 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng là trường đại học đào tạo về kỹ thuật, công nghệ lớn nhất ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Trường Đại học Bách khoa không ngừng phát triển về quy mô và chất lượng đào tạo đại học và sau đại học, tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ, đổi mới căn bản mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp dạy-học. Tiến tới kỷ niệm 45 năm thành lập, Trường Đại học Bách khoa tổ chức “Hội thảo khoa học đổi mới công nghệ cho sự phát triển bền vững”, tên Tiếng Anh “Conference on Technological Innovation for Sustainable Development”, viết tắt “TI4SD 2020”. Hội thảo là cơ hội để các giảng viên, nhà khoa học, các chuyên gia, nhà kỹ thuật, đại diện các doanh nghiệp trình bày các kết quả về nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ mới, công nghệ xanh nhằm phục vụ phát triển bền vững trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Đây cũng là nơi gặp gỡ, trao đổi để tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa các Trường Đại học, Viện nghiên cứu và Doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo và phát triển công nghệ mới. Các bài báo gửi tham gia Hội thảo Khoa học TI4SD 2020 tập trung vào 5 hướng nghiên cứu và các giải pháp công nghệ chính như sau:

 

1. Điện - Điện tử - Tự động hóa;

2. Công nghệ thông tin và truyền thông;

3. Hóa học - Công nghệ thực phẩm – Môi trường;

4. Cơ học - Cơ khí - Động lực - Nhiệt;

5. Xây dựng - Kiến trúc - Quản lý dự án.

 

*  Đơn vị tổ chức

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 

* Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian: 12/11/2020

- Địa điểm: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, 54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

 

* Các mốc thời gian

- Hạn cuối nộp bài báo: 10/10/2020

- Hạn cuối nộp bài báo đã được chỉnh sửa sau phản biện: 30/10/2020

- Hạn cuối đăng ký tham dự: 10/11/2020

Đơn vị hợp tác