DHBK

Kết quả kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 - Khóa 43

12/10/2021 16:44

Đại học Đà Nẵng công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 - khóa 43 như sau:

- Kết quả thi: xem tại đây

- Điểm chuẩn: xem tại đây