DHBK

ĐHĐN gia hạn thời gian đăng ký tuyển sinh sau đại học Khóa 43 đến ngày 16/5

10/05/2021 21:31

Ban Đào tạo, ĐHĐN đã gia hạn thời gian đăng ký tuyển sinh sau đại học Khóa 43 đến ngày 16/5. Thí sinh xem thông tin chi tiết tại link sau:

http://ts.udn.vn/DkySDH/DangkyHDan.aspx?id=65&keys=5678