DHBK

Học bổng học tập và thực tập quốc tế niên học 2015 – 2016

04/11/2014 02:38

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng (ĐHBK) nhận được thông báo của Phái đoàn Wallonie - Bruxelles tại Việt Nam về 150 học bổng thạc sĩ và 70 học bổng thực tập cho các công dân thuộc 41 nước đang phát triển do Viện Hàn Lâm Nghiên cứu và Đào tạo sau đại học (ARES, Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp Wallonie – Bruxelles, Bỉ) cấp.

 

ĐHBK thông báo rộng rãi chương trình học bổng này đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nội dung cụ thể sau:

1. Các chương trình Thạc sĩ:

- Nuôi trồng thủy sản

- Quản lý giao thông

- Y tế cộng đồng – định hướng y tế và phát triển

- Khoa học và quản lý môi trường tại các nước đang phát triển

- Quản lý các nguồn tài nguyên động bật và thực vật tại miền nhiệt đới

- Quản lý rủi ro thiên nhiên

- Khoa học và công nghệ thực phẩm

- Y học liên ngành

- Tài chính vi mô

- Bảo vệ trồng trọt tại vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới

- Kinh tế quốc tế và kinh tế phát triển

- Phát triển, môi trường và xã hội

- Phương pháp Y tế cộng đồng

2. Các chương trình thực tập nâng cao:

- Sử dụng công nghệ thông tin và truyên thông trong các thư viện đại học

- Hệ thống thông tin địa lý

- Quản lý hệ thống dịch vụ y tế - kinh tế và lập kế hoạch hệ thống y tế

- Phương pháp hỗ trợ cải tiến nông nghiệp gia đình

- Môi trường và quản lý bền vững các tài nguyên khoáng sản

3. Thời gian nộp hồ sơ: Các hồ sơ xin học bổng phải nộp qua đường bưu điện hoặc bưu phẩm chuyển phát nhanh tới Viện Hàn Lâm Nghiên cứu và Đào tạo sau đại học (ARES):

- Trước ngày 12/1/2015 đới với các kháo thực tập: Sử dụng công nghệ thông tin truyền thông trong các thư viện đại học; phương pháp hỗ trợ cải tiến nông nghiệp gia đình; môi trường và quản lý bền vững các nguồn tài nguyên khoáng sản.

- Trước ngày 11/2/2015 đối với tất cả các khóa đào tạo khác.

4. Đại chỉ website tham khảo:

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo trên trang web: appel à candidatures CSI 2015- 2016 ( http://www.cud.be/content/view/333/202).

Ứng viên có thể tra cứu danh sách các Trường Đại học Pháp ngữ của Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp (Wallonie – Bruxelles) tại địa chỉ sau:  http://www.studyinbelgium.be.

ĐHBK kính thông báo về học bổng này đến các ứng viên có quan tâm.

Trân trọng ./.