DHBK

Thông báo về lịch thi phân ngành đối với sinh viên Chương trình PFIEV

03/03/2017 13:13

Trường tổ chức kỳ thi phân ngành cho sinh viên Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp vào ngày 14/03/2017. 

[Xem chi tiết thông báo tại đây]