DHBK

Học bổng dành cho nữ sinh với tên gọi “eSilicon BUILD-IT Female Engineering Student Scholarship”

14/01/2019 16:03

      Chương trình BUILD-IT và công ty eSilicon Vietnam giới thiệu chương trình học bổng dành cho nữ sinh với tên gọi “eSilicon BUILD-IT Female Engineering Student Scholarship”.

      Giáo dục trong kỹ thuật và công nghệ - những ngành chủ chốt của STEM - đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong giải quyết các thách thức nhằm thu hẹp khoảng cách giữa học thuật và doanh nghiệp, giữa lý thuyết và thực hành.

       Học bổng nữ sinh này được tài trợ bởi eSilicon thông qua Liên minh Thúc đẩy hợp tác Trường Đại học – Doanh nghiệp thông qua Đổi mới và Công nghệ (BUILD-IT), được thực hiện bởi Trường Đại học Bang Arizona.

       Học bổng nữ sinh “eSilicon BUILD-IT Female Engineering Student Scholarship” hướng đến nữ sinh năm 2 đến năm cuối trong các chương trình Cử nhân thuộc ngành Điện, Điện tử và các ngành liên quan đang theo học tại các trường đối tác của dự án BUILD-IT tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

      Những nữ sinh được chọn sẽ là những em có đam mê nghề nghiệp trong ngành học nêu trên, đặc biệt là các ngành liên quan đến thiết kế vi mạch, có kết quả học tập xuất sắc với điểm số trung bình năm học từ 7.0 trở lên, có kỹ năng tiếng Anh tốt, và có khả năng lãnh đạo.

Giá trị học bổng bao gồm tiền mặt trị giá VND 7,000,000 cùng với cơ hội được thực tập hoặc làm việc tại eSilicon.

Thông tin chi tiết sẽ được cung cấp tại buổi Giới thiệu Học bổng:

  • Thời gian (đề xuất) 9:00 thứ ba 22 tháng 01 năm 2019
  • Địa điểm: (đề xuất) Đại học bách khoa Đà Nẵng
  • Đăng ký tham dự buổi giới thiệu thông tin: https://goo.gl/forms/cVwoxYzMO4WN1M692

      Để biết thêm thông tin về học bổng bao gồm quy trình tuyển chọn cụ thể và điều kiện xét duyệt, vui lòng truy cập website của chúng tôi và ứng tuyển ngay hôm nay.

https://builditvietnam.org/events/esilicon-build-it-female-0

   Hạn cuối nhận hồ sơ là ngày 03 tháng 02 năm 2019.