DHBK

Phân công công việc

Cán bộ viên chức

Chức vụ

Nhiệm vụ

TS. Nguyễn Văn Đông

Mobile: 0905736555

Email: nvdong@dut.udn.vn

Trưởng Phòng

Phụ trách công việc chung của Phòng Công tác sinh viên và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về các công tác thuộc nhiệm vụ của phòng.

ThS. Phạm Trường Thi

Mobile: 0935.081.776

Email: ptthi@dut.udn.vn

Phó Trưởng phòng

- Quản lý công tác Giảng viên chủ nhiệm;

- Quản lý công tác xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên.

CN. Đào Thị Hương Duyên

Mobile: 0906492462

Email: dthduyen@dut.udn.vn

Chuyên viên

- Phụ trách công tác văn thư của phòng Công tác sinh viên;

- Phụ trách các hoạt động Olympic, sinh viên giỏi của sinh viên.

CN. Phùng Huyền Nhung

Mobile: 0906552011

Email: phnhung@dut.udn.vn

Chuyên viên

- Hỗ trợ xác nhận các loại giấy tờ cho sinh viên;

- Phụ trách quản lý hồ sơ sinh viên.

CN. Đới Phương Thanh

Mobile:

Email: dpthanh@dut.udn.vn

Chuyên viên

- Hỗ trợ chế độ chính sách cho sinh viên;

- Phụ trách công tác Giảng viên chủ nhiệm chương trinh Chất Lượng Cao (CLC).


CÁC THÔNG TIN KHÁC