DHBK

Thông báo điều chỉnh giờ Khai mạc Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ ĐHĐN giai đoạn 2011 - 2015

08/04/2016 07:51

Vì có lịch họp đột xuất ở Bộ Giáo dục và Đào tạo nên Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải ra Hà Nội sớm (chuyến bay lúc 8h30). Vì vậy, Lễ khai mạc Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học công nghệ ĐHĐN giai đoạn 2011 - 2015 sẽ bắt đầu lúc 7h30, thứ Bảy, ngày 09/4/2016 (sớm hơn 30 phút so với lịch làm việc cũ).

 

Ban Tổ chức Hội nghị xin thành thật xin lỗi vì sự điều chỉnh này và kính mong quí vị sắp xếp để tham gia Hội nghị đúng giờ. 

Thành phần tham dự Hội nghị gồm:

- Bộ GD&ĐT: Đại diện Lãnh đạo Bộ, Vụ KHCN&MT;
- Thành phố Đà Nẵng: Đại diện UBND, Sở KH&CN;
- ĐHĐN: Ban Giám đốc, Trưởng các Ban, Chánh các Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Giám đốc các TT trực thuộc, Trưởng các Khoa: ĐTQT, Y-Dược, GDTC;
- Các CSGDĐHTV: Ban Giám hiệu, Phòng KH&HTQT, Trưởng các Khoa;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện VNUK: Giám đốc, Phụ trách KHCN;
- Các GS, PGS cơ hữu của ĐHĐN;
- Các cán bộ, giảng viên được khen thưởng tại Hội nghị;
- Đại biểu theo Giấy mời.

Trân trọng cảm ơn.

Đại học Đà Nẵng – www.udn.vn